התקנת מנהלי ההתקן
התקנת מנהלי ההתקן

התקנת מנהלי ההתקן

כדי להתקין את מנהלי ההתקן הנכונים, פעל על-פי השלבים הבאים.
 1. נווט אל zebra.com/drivers.
 2. לחץ על
  Printers
  (מדפסות).
 3. בחר את דגם המדפסת שלך.
 4. בדף המוצר של המדפסת, לחץ על
  Drivers
  (מנהלי התקן).
 5. הורד את מנהל ההתקן המתאים עבור Windows.
  קובץ ההפעלה של מנהל התקן (למשל
  zd86423827-certified.exe
  ) מתווסף לתיקיית ההורדות (Download) שלך.
 6. הפעל את קובץ ההפעלה ופעל בהתאם להנחיות.
  אחרי שההתקנה תושלם, באפשרותך לבחור להוסיף את כל מנהלי ההתקן למערכת (
  Configure System
  (הגדרת המערכת)) או להוסיף מדפסות ספציפיות (ראה הפעלת אשף התקנת המדפסת).
  אשף התקנת המדפסת - השלמת ההתקנה
 7. בחר
  Configure System
  (הגדרת המערכת), ולאחר מכן לחץ על
  Finish
  (סיום).
  אשף ההתקנה של המדפסת מתקין את מנהלי ההתקן.
  התקנת מנהל ההתקן הושלמה