הפעלת אשף התקנת המדפסת
הפעלת אשף התקנת המדפסת
View content for :
Product:

הפעלת אשף התקנת המדפסת

 1. במסך האחרון של מתקין מנהל ההתקן, השאר את האפשרות
  Run the Printer Installation Wizard
  (הפעל את אשף התקנת המדפסת) מסומנת ואז לחץ על
  Finish
  (סיום).
  יוצג אשף התקנת המדפסת.
 2. לחץ על
  Next
  (הבא).
 3. לחץ על
  Install Printer Driver
  התקנת מנהל ההתקן של המדפסת).
  הסכם הרישיון מוצר.
 4. קרא ואשר את תנאי הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
 5. בחר את אפשרות התקשורת שברצונך להגדיר עבור המדפסת:
  • Network Port (יציאת רשת) — להתקנת מדפסות עם חיבור Ethernet ‏(LAN) או רשת אלחוטית (Wi-Fi). המתן שמנהל ההתקן יסרוק את הרשת המקומית כדי לאתר התקנים, ופעל בהתאם להנחיות. במידת הצורך, הגדר את הערכים בהתאם להוראות שבחיבור לרשת שלך דרך יציאת ה-Ethernet של המדפסת או בחיבור המדפסת לרשת האלחוטית שלך.
  • USB Port (יציאת USB) — להתקנת מדפסות המחוברות בכבל USB. חבר את המדפסת למחשב כפי שמוצג בחיבור למחשב באמצעות יציאת ה-USB של המדפסת. אם המדפסת כבר מחוברת ודולקת, ייתכן שתצטרך להוציא את כבל ה-USB ולהתקינה שוב. מנהל ההתקן יחפש אוטומטית את הדגם של המדפסת המחוברת.
  • יציאת Bluetooth — להתקנת מדפסות עם חיבור Bluetooth. לא רלוונטי למדפסת זו.
  • Other (אחר) — להתקנה עם סוג אחר של כבל, למשל מקבילי (LPT) או טורי (COM). לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.
  • Other (אחר) — להתקנה עם סוג אחר של כבל, למשל טורי (COM). לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.
 6. אם תקבל הנחיה לכך, בחר את דגם המדפסת והרזולוציה.
  הדגם והרזולוציה מופיעים על מדבקת המק"ט של המדפסת, שנמצאת בדרך כלל מתחת למתלה המדיה. המידע מוצג בתבנית הבאה:
  Part Number: XXXXXxY – xxxxxxxx
  כאשר
  XXXXX
  = דגם המדפסת, ו-
  Y
  = רזולוציית המדפסת (‎
  2
  = ‎203 dpi,
  3
  = 300 dpi,
  6
  = 600 dpi).
  לדוגמה, במק"ט
  ZT411x3 – xxxxxxxx
  , ‏
  ZT411
  מציין שהמדפסת היא מדגם ZT411, ו-
  3
  מציין כי רזולוציית ראש ההדפסה היא ‎‎300 dpi.