מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן
מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן

מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן

אם תחבר את מדפסת ה-Zebra שברשותך לפני שהתקנת את מנהלי ההתקן, המדפסת תופיע כהתקן שלא צוין.
 1. פעל על-פי ההוראות בנושא התקנת מנהלי התקן וחיבור למחשב מבוסס-Windows כדי להוריד ולהתקין את מנהלי ההתקן.
 2. בתפריט Windows, פתח את Control Panel (לוח הבקרה).
 3. לחץ על
  Devices and Printers
  (התקנים ומדפסות).
  בדוגמה זו, MZ320 היא מדפסת Zebra שלא הותקנה כהלכה.
 4. לחץ על ההתקן באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר באפשרות
  Properties
  (מאפיינים).
  מופיעים המאפיינים של ההתקן.
 5. לחץ על הכרטיסייה
  Hardware
  (חומרה).
 6. בחר את המדפסת של Zebra ברשימה
  Device Functions
  (פונקציות התקן), ולאחר מכן לחץ על
  Properties
  (מאפיינים).
  המאפיינים מוצגים.
 7. לחץ על
  Change settings
  (שינוי הגדרות) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה
  Driver
  (מנהל התקן).
 8. לחץ על
  Update Driver
  (עדכן מנהל התקן).
 9. לחץ על
  Browse my computer for driver software
  (עיון במחשב לאיתור תוכנת מנהל התקן).
 10. לחץ על
  Browse...‎
  (עיון...) ונווט לתיקייה Downloads (הורדות).
 11. לחץ על
  OK
  (אישור) לבחירת התיקייה.
 12. לחץ על
  Next
  (הבא).
מנהלי ההתקן הנכונים עודכנו בהתקן.