הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים
הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים

הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים

הפריטים הבאים שיידרשו לך
אינם
מגיעים עם המדפסת:
  • כבלי תקשורת/רשת (כגון כבל Ethernet קווי או טורי) למעט USB
  • מדיה
  • סרט (אם המדפסת כוללת אפשרות להעברה תרמית)