טיפול במדפסת
טיפול במדפסת

טיפול במדפסת

אם תיתקל בבעיה בשימוש במדפסת, פנה לתמיכה הטכנית או התמיכה במערכות של המתקן שלך. אם קיימת בעיה במדפסת, הם יפנו אל Zebra Global Customer Support Center (מרכז התמיכה העולמי בלקוחות Zebra) בכתובת:
לפני שתפנה אל מרכז התמיכה העולמי בלקוחות Zebra, ודא שברשותך הפרטים הבאים:
  • מספר סידורי של היחידה
  • שם דגם או שם מוצר
  • מספר גרסת קושחה
Zebra מגיבה לפניות בדואר אלקטרוני, טלפון או פקס, במסגרת מגבלות הזמן הקבועות בהסכמי השירות. אם מחלקת התמיכה הטכנית של Zebra אינה יכולה לפתור את בעייתך, ייתכן שתצטרך להחזיר את המוצר לצורך טיפול ותקבל הנחיות מדויקות.
אם רכשת מוצר של Zebra משותף עסקי של Zebra, פנה לשותף עסקי זה לקבלת תמיכה.