שליחה של המדפסת
שליחה של המדפסת

שליחה של המדפסת

אם תהיה חייב לשלוח את המדפסת:
 1. כבה (
  O
  ) את המדפסת ונתק את כל הכבלים.
 2. הוצא את כל פריטי המדיה, הסרט או עצמים רופפים מתוך המדפסת.
 3. סגור את ראש ההדפסה.
 4. ארוז בזהירות את המדפסת באריזה המקורית או באריזה חלופית תואמת כדי למנוע נזק במהלך המשלוח.
  אם האריזה המקורית אבדה או נפגעה, ניתן לרכוש אריזת משלוח מ-Zebra.
  Zebra לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו במהלך משלוח אם לא תשתמש במכל מאושר. משלוח היחידה בצורה לא נאותה עלול לגרום לפקיעת תוקף האחריות.