הערכת איכות ברקוד
הערכת איכות ברקוד
View content for :
Product:

הערכת איכות ברקוד

סוגי מדיה שונים עשויים להצריך הגדרות רמת שחור שונות. נושא זה מציג שיטה פשוטה אך יעילה לקביעת רמת השחור האידאלית להדפסת ברקודים שעומדים במפרט המתאים.
במהלך בדיקה עצמאית במצב FEED (הזנה), מדבקות מודפסות בהגדרות שונות של רמת שחור, בשתי מהירויות הדפסה שונות. רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה מודפסות על כל אחת מהמדבקות. הברקודים במדבקות אלה עשויים להיות בדירוג-ANSI כדי לבדוק את איכות ההדפסה.
במהלך בדיקה זו, ערכת מדבקות אחת תודפס במהירות של 2 אינץ' בשנייה וערכה נוספת תודפס במהירות של 6 אינץ' בשנייה. ערך רמת השחור יתחיל בשלוש הגדרות מתחת לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של ‎-3) ויעלה עד לרמת שחור שתהיה גבוהה בשלוש הגדרות מערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של ‎+3).
 1. הדפס תווית תצורה כדי להציג את ההגדרות הנוכחיות של המדפסת.
 2. כבה (O) את המדפסת.
 3. החזק את הלחצן
  FEED
  (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן
  FEED
  (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.
  המדפסת תדפיס סדרת מדבקות במהירויות שונות ובהגדרות רמת שחור הגבוהות והנמוכות מרמת השחור הנוכחית המוצגת במדבקת התצורה.
  מדבקת בדיקה במצב FEED (השהיה)
 4. התבונן במדבקות הבדיקה וקבע מי מהן מציגה את איכות ההדפסה המיטבית ליישום שלך. אם ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים, מדוד באמצעותו את הפסים והמרווחים וחשב את ניגודיות ההדפסה. אם אין ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים, בדוק בעין או בסורק המערכת ובחר את הגדרת רמת השחור האופטימלית בהתבסס על המדבקות שהודפסו בבדיקה העצמאית.
  הערכת איכות ברקוד
  מראה
  תיאור
  מדבקות כהות מדי
  ברורות למדי. עשויות להיות קריאות אך אינן עומדות בדרישות המפרט.
  • הממדים של פסי הברקוד הרגילים גדולים יותר.
  • החללים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות מלאים בדיו.
  • הפסים והרווחים של ברקודים מסובבים צמודים זה לזה.
  מדבקות כהות למדי
  פחות ברורות מהמדבקות הכהות מדי.
  • הברקוד הרגיל יעמוד בדרישות המפרט.
  • תווים אלפאנומריים קטנים יהיו מודגשים, וייתכן שייראו מעט מלאים.
  • המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה לברקודים שעומדים בדרישות המפרט, כך שהקוד עשוי להיות בלתי קריא.
  מדבקות שעומדות בדרישות במפרט
  מכשיר מדידה יכול לאשר אם מדבקה מסוימת עומדת או לא עומדת בדרישות המפרט, אולם למדבקות אלו בדרך-כלל יהיו מספר מאפיינים נראים לעין.
  • בברקוד הרגיל יהיו פסים שלמים ואחידים שביניהם מרווחים ברורים ומובחנים.
  • בברקוד המסובב יהיו פסים שלמים ואחידים שביניהם מרווחים ברורים ומובחנים. הוא אמנם עשוי לא להיראות טוב כמו הברקוד הכהה למדי, אולם הוא עדיין יעמוד בדרישות המפרט.
  • התווים האלפאנומריים הקטנים ייראו שלמים, גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.
  מדבקות בהירות למדי
  במקרים מסוימים הן עדיפות על-פני המדבקות הכהות למדי כשהברקודים עומדים בדרישות המפרט.
  • גם הברקוד הרגיל וגם המסובב יעמדו בדרישות המפרט, אך ייתכן שהתווים האלפאנומריים הקטנים לא יושלמו.
  מדבקות בהירות מדי
  ברורות.
  • גם בברקוד הרגיל וגם במסובב יהיו פסים ומרווחים לא מלאים.
  • התווים האלפאנומריים הקטנים לא יהיו קריאים.
 5. רשום את ערך רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה הרשומים על מדבקת הבדיקה הטובה ביותר.
 6. הוסף או החסר את ערך רמת השחור היחסית מערך רמת השחור המופיעה במדבקת התצורה. הערך המספרי המתקבל הוא ערך רמת השחור המיטבית לשילוב המדבקה/הסרט ומהירות ההדפסה.
 7. במידת הצורך, שנה את ערך רמת השחור לערך רמת השחור של מדבקת הבדיקה שנבחרה.
 8. במידת הצורך, שנה את מהירות ההדפסה לאותה מהירות שמוגדרת במדבקת הבדיקה שנבחרה.