מפרט הדפסה
מפרט הדפסה
View content for :
Product:

מפרט הדפסה

רזולוציית הדפסה
‎203 dpi (נקודות באינץ') (8 נקודות/מ"מ).
‎300 dpi (‏12 נקודות/מ"מ)
מהירויות הדפסה קבועות (לשנייה) הניתנות לתכנות
‎203 dpi‏
51 מ"מ עד 254 מ"מ במרווחים של 25.4 מ"מ
2.0 אינץ' עד 10 אינץ' במרווחים של 1 אינץ'
‎300 dpi‏
51 מ"מ עד 152 מ"מ במרווחים של 25.4 מ"מ
2.0 אינץ' עד 6 אינץ' במרווחים של 1 אינץ'
גודל נקודה (נומינלי)
(רוחב x אורך)
‎203 dpi‏
0.125 מ"מ x ‏0.125 מ"מ
(0.0049 אינץ' x ‏0.0049 אינץ')
‎300 dpi‏
0.084 מ"מ x ‏0.099 מ"מ
(0.0033 אינץ' x ‏0.0039 אינץ')
רוחב הדפסה מרבי
104 מ"מ (4.09 אינץ')
אורך הדפסה רציפה מרבי*
‎203 dpi‏
3988 מ"מ (157 אינץ')
‎300 dpi‏
1854 מ"מ (73 אינץ')
ממד (X) של מודול ברקוד
‎203 dpi‏
‎5 mil עד ‎50 mil
‎300 dpi‏
‎3.3 עד ‎33 mil
מיקום נקודה ראשונה (נמדד מהשוליים הפנימיים של המדיה)
2.5 מ"מ  ± 1.016 מ"מ
(0.10 אינץ' ± 0.04 אינץ')
סיבולת רגיסטרציית מדיה**
אנכית
± 1 מ"מ (± 0.039 אינץ') במדיה לא-רציפה
אופקית
± 1 מ"מ (± 0.039 אינץ') בגליל מדיה
* אורכי המדבקות המקסימליים מושפעים מערכי התקורה של הקושחה והאפשרויות הנבחרות.
** רגיסטרציית המדיה ואורך המדבקות המינימלי מושפעים מסוג ורוחב המדיה, סוג הסרט ומהירות ההדפסה. אופטימיזציה של גורמים אלה משפרת את הביצועים. Zebra ממליצה תמיד לערוך בדיקות לאישור ההתאמה ליישומים.