הצד החיצוני של המדפסת
הצד החיצוני של המדפסת

הצד החיצוני של המדפסת

באפשרותך לנקות את המשטחים החיצוניים של המדפסת באמצעות מטלית שאינה משירה סיבים וכמות קטנה של חומר ניקוי עדין, במידת הצורך. אסור להשתמש בחומרי ניקוי או בממסים חזקים או שוחקים.
Zebra אינה אחראית לנזק שנגרם למדפסת כתוצאה משימוש בנוזלי ניקוי.