תא המדיה והחיישנים
תא המדיה והחיישנים

תא המדיה והחיישנים

לניקוי החיישנים:
  1. הברש, נקה בלחץ אוויר או שאב הצטברויות של שאריות נייר ואבק מנתיבי המדיה והסרט.
  2. הברש, נקה בלחץ אוויר או שאב הצטברויות של שאריות נייר ואבק מהחיישנים.