סיכה
סיכה

סיכה

מודול יחידת החיתוך הוא הרכיב היחיד במדפסת שמצריך שימון. פעל לפי ההוראות בנושא ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך. אל תשמן חלקים אחרים של המדפסת.
חלק מחומרי הסיכה הזמינים בשוק עלולים לגרום לנזק לגימור ולחלקים המכניים, במקרה שתשתמש בהם במדפסת זו.