החלפת רכיבי המדפסת
החלפת רכיבי המדפסת

החלפת רכיבי המדפסת

רכיבים מסוימים של המדפסת, כגון ראש ההדפסה וגליל ההדפסה, עשויים להתבלות במהלך הזמן וניתן להחליף אותם בקלות. ניקוי קבוע עשוי להאריך את אורך החיים של חלק מהרכיבים האלה.
לקבלת מידע נוסף על מרווחי הזמן המומלצים לניקוי, ראה לוח זמנים ונהלים של הניקוי.