מדיית סימן שחור
מדיית סימן שחור

מדיית סימן שחור

מדיה עם סימני רגיסטרציה המופיעים על הצד התחתון של מדיית ההדפסה, שמשמשים לחיווי תחילת מדבקה עבור המדפסת. חיישן המדיה הרפלקטיבי הוא לרוב האפשרות הנבחרת לשימוש עם מדיית סימן שחור.