מדיה ללא נייר מגן
מדיה ללא נייר מגן

מדיה ללא נייר מגן

מדיה ללא נייר מגן אינה משתמשת בנייר מגן כדי למנוע הדבקה של שכבות גליל המדבקות זו לזו. היא כרוכה סביב גליל סרט, כאשר הצד הדביק של שכבה אחת נמצא במגע עם המשטח הלא-דביק של זו שמתחת לה. המדבקות הבודדות עשויות להיות מופרדות על-ידי חירור (פרפורציה) או חיתוך. מכיוון שאין נייר מגן, ייתכן שתהיה אפשרות להכניס יותר מדבקות בגליל, מה שמקטין את הצורך בהחלפה תדירה של המדיה. מדיה ללא נייר מגן נחשבת לאופציה ידידותית לסביבה מכיוון שלא מתבזבז נייר מגן, והעלות למדבקה יכולה להיות נמוכה בצורה משמעותית ביחס למדבקות רגילות.