מהירות הדפסה
מהירות הדפסה

מהירות הדפסה

המהירות בה מתבצעת ההדפסה. במדפסות העברה תרמית, מהירות זו מבוטאת במונחים של ips (אינץ' בשנייה).