מצב תלישה
מצב תלישה

מצב תלישה

מצב הפעלה שבו המשתמש תולש ידנית את המדבקה או התגית מהמדיה הנותרת.