כיול חיישני הסרט והמדיה
כיול חיישני הסרט והמדיה
View content for :
Product:

כיול חיישני הסרט והמדיה

כיול המדפסת מכוונן את רגישות חיישני המדיה והסרט. הוא גם מסייע להבטיח יישור הולם של התמונה המדפסת ואיכות הדפסה מיטבית.
יש לבצע כיול במצבים הבאים:
  • שינית את הגודל/הסוג של הסרט או המדיה.
  • אחת מהבעיות הבאות קיימת במדפסת:
    • דילוג על מדבקות
    • התמונה המודפסת נודדת/סוטה מצד לצד או מעלה ומטה
    • הסרט אינו מזוהה בעת התקנתו או כשהוא נגמר
    • המדפסת מתייחסת למדבקות לא רציפות כאל מדבקות רציפות