ביצוע כיול אוטומטי
ביצוע כיול אוטומטי
View content for :
Product:

ביצוע כיול אוטומטי

באפשרותך להגדיר את המדפסת לביצוע כיול אוטומטי (
CALIBRATE
) או כיול קצר (
SHORT CAL
) באמצעות הפרמטרים
POWER UP ACTION
או
HEAD CLOSE ACTION
.
  • CALIBRATE
    (כיול) — כיול של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
  • SHORT CAL
    (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.