חיבור המדפסת להתקן
חיבור המדפסת להתקן

חיבור המדפסת להתקן

אחרי שהגדרת את המדפסת, אתה מוכן לחבר אותה להתקן שלך (למשל מחשב, טלפון או מחשב לוח).