טעינת המדיה
טעינת המדיה

טעינת המדיה

פעל בהתאם להוראות בפרק זה כדי לטעון גליל או מדיה בקיפול מניפה בשיטת איסוף המדבקות המתאימה לצרכיך.
לא הכרחי לכבות את המדפסת במהלך העבודה ליד ראש הדפסה פתוח, אולם Zebra ממליצה לעשות זאת כאמצעי בטיחות. אם תכבה את המדפסת יאבדו כל ההגדרות הזמניות, כגון תבניות מדבקות, ותידרש לטעון אותן מחדש לפני שתחדש את ההדפסה.
נתיב המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה.