מדיה
מדיה
View content for :
Product:

מדיה

סוג וגודל המדיה שבהם תבחר צריכים להתאים לאפשרויות המותקנות במדפסת (ראה החלטה על שיטת הטיפול במדיה. עיין במפרט המדיה של המדפסת לקבלת מידע על אורכי המדבקות המינימליים ופרטים חשובים אחרים שיש להתחשב בהם.
לקבלת איכות הדפסה מיטבית ולביצועי מדפסת נאותים בכל קווי המוצרים, Zebra ממליצה להשתמש בחומרים מתכלים שאושרו על-ידי Zebra כחלק מהפתרון הכולל. מגוון רחב של מוצרי נייר, פוליפרופילן, פוליאסטר וויניל תוכננו במיוחד כדי לשפר את יכולות ההדפסה של המדפסת ולמנוע בלאי מוקדם של ראש ההדפסה. לרכישת חומרים מתכלים בקר בכתובת zebra.com/supplies.
המילון מונחים כולל מונחים הקשורים למדיה, כגון מדיית סימן שחור, מדיית מרווח/חריץ,
מדיית RFID
, מדייה בקיפול מניפה ומדיית גליל. השתמש במונחים אלה בבואך להחליט מהו סוג המדיה הטוב ביותר לצרכיך.