בחירת מיקום למדפסת
בחירת מיקום למדפסת
View content for :
Product:

בחירת מיקום למדפסת

בחר מיקום למדפסת העומד בתנאים הבאים:
  • משטח — המשטח שעליו תונח המדפסת חייב להיות יציב, אופקי ובעל גודל וחוזק מתאימים למדפסת.
  • שטח — האזור שבו תמוקם המדפסת חייב לכלול מרחב מספיק שיאפשר אוורור, וכן גישה לרכיבי המדפסת ולמחבריה. כדי לאפשר אוורור וקירור נאותים, השאר מרחב פנוי בכל הצדדים של המדפסת.
    אל תניח חומרי ריפוד כלשהם מאחורי או מתחת למדפסת, מכיוון שהם יגבילו את זרימת האוויר וייתכן שיובילו להתחממות-יתר של המדפסת.
  • חשמל — על המדפסת להימצא בקרבת שקע חשמלי מתאים ונגיש.
  • ממשקי תקשורת נתונים — המדפסת חייבת להיות בטווח רשת ה-WLAN שלך (אם רלוונטי), או בטווח הולם אחר שיאפשר הגעה של מחברים אחרים למקור הנתונים שלך (בדרך-כלל מחשב). לקבלת מידע נוסף על אורכי הכבלים המרביים והתצורה, ראה מפרט ממשק התקשורת.
  • תנאי הפעלה — המדפסת תוכננה לעבוד במגוון רחב של תנאי סביבה וחשמל, לרבות מחסנים ורצפות ייצור. הטבלה הבאה מציגה את דרישות הטמפרטורה והלחות היחסית של המדפסת בעת הפעלתה.
טמפרטורה ולחות במצב הפעלה
מצב
טמפרטורה
לחות יחסית
העברה תרמית
5°C עד ‎40°C‎ (‏40°F עד 104°F)
20% עד 85% ללא עיבוי
העברה תרמית ישירה
0°C עד ‎40°C‎ ‏(32°F עד 104°F)