החלטה על שיטת הטיפול במדיה
החלטה על שיטת הטיפול במדיה
View content for :
Product:

החלטה על
שיטת הטיפול במדיה

לפני טעינת מדיה, החלט על שיטת טיפול במדיה שמתאימה למדיה שבה נעשה שימוש ולאפשרויות הזמינות במדפסת.
אפשרויות המדפסת
‎1‎
תלישה (סטנדרט)
‎2‎
אפשרות לקילוף
3
אפשרות לקילוף עם איסוף של נייר המגן
‎4‎
יחידת חיתוך אופציונלית
המדיה,
שיטות הטיפול
במדיה ואפשרויות המדפסת
שיטה
אפשרות המדפסת הנדרשת
תיאור
Tear Off (תלישה)
יכולה לשמש עם כל אפשרות של המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה.
המדפסת מדפיסה את תבניות המדבקות עם קבלתן. מפעיל המדפסת יכול לתלוש את המדבקות המודפסות לאחר הפסקת הפעולה של המדפסת.
Peel Off (קילוף)
אפשרות לקילוף או איסוף של נייר המגן
המדפסת מקלפת את המדבקה מהשכבה האחורית במהלך ההדפסה, ואז משהה את פעולתה עד להסרת המדבקה.
ניתן לאפשר הוצאה של השכבה האחורית הריקה מחזית המדפסת, או כריכה שלה על ציר איסוף נייר המגן או על ציר הגלילה אחורה.
יחידת חיתוך
יחידת חיתוך אופציונלית
המדפסת מבצעת חיתוך בין המדבקות לאחר ההדפסה של כל אחת מהן.
Delayed Cut (חיתוך מושהה)
יחידת חיתוך אופציונלית
לפני שהמדפסת חותכת את המדבקה האחרונה שהודפסה, היא ממתינה לפקודת ZPL לחיתוך מושהה (
‎~JK
).
Applicator (אפליקטור)
נדרשת חיבור ליציאת אפליקטור. מצב זה מיועד לשימוש עם מכונה שמדביקה מדבקות.
המדפסת מדפיסה כשהיא מקבלת אות מהאפליקטור. לקבלת מידע נוסף על ממשק האפליקטור, על טכנאי השירות המורשים לעיין במדריך השירות.
האפשרויות Linerless Peel (קילוף ללא נייר מגן), Linerless Rewind (גלילה לאחור ללא נייר מגן), Linerless Tear (תלישה ללא נייר מגן), Linerless Cut (חיתוך ללא נייר מגן), ו-Linerless Delayed Cut (חיתוך מושהה ללא נייר מגן) שמורות לשימוש עתידי.
 1. במסבך הבית גע ב-
  Menu (תפריט)
  Print (הדפסה)
  Image Adjust (כוונון תמונה)
  Media Handling (טיפול במדיה)
  .
  יוצגו אפשרויות הטיפול במדיה.
 2. בחר שיטה שתואמת למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת.
 3. גע בסמל ה
  בית
  כדי לחזור למסך הבית.