מצבי התראה ושגיאה
מצבי התראה ושגיאה
View content for :
Product:

מצבי התראה ושגיאה

אם צבע הרקע של מסך הבית משתנה, ייתכן שתצטרך לנקוט פעולה כדי להחזיר את המדפסת למצב מוכן.
  • רקע אדום וצהוב עוצרים בדרך כלל את ההדפסה עד לפתרון הבעיה.
  • הודעות מידע ברקע ירוק לרוב נעלמות ללא התערבות המשתמש, וההדפסה ממשיכה כרגיל.
  • גע ב-
    Reprint
    (הדפס שוב) כדי להדפיס את המדבקה האחרונה שהודפסה. אם הלחצן אינו נראה, אף תבנית מדבקה אינה זמינה להדפסה חוזרת.
גע בסמלים בסרגל שבחלק העליון של מסך הבית כדי לראות את הודעת השגיאה, ההתראה או המידע. ראה הודעות התראה ושגיאה לקבלת פעולות מומלצות.