הערכת איכות ברקוד
הערכת איכות ברקוד

הערכת איכות ברקוד

האיור שלהלן מדגים כיצד הגדרות המדפסת, כגון רמת שחור ומהירות הדפסה, יכולות להשפיע על איכותם של הברקודים המודפסים.
הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. Print Quality Assistant (מסייע איכות ההדפסה) שבהפעלת אשף ההדפסה והדפסת מדבקת בדיקה יכול לעזור לך להחליט על ההגדרות המיטביות.
השוואת רמת שחור של ברקודים
הדגמה של הבדלים ברמת שחור של ברקודים
מראה
תיאור
מדבקות כהות מדי
ברורות למדי. עשויות להיות קריאות אך אינן עומדות בדרישות המפרט.
 • הממדים של פסי הברקוד הרגילים גדולים יותר.
 • החללים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות מלאים בדיו.
 • הפסים והרווחים של ברקודים מסובבים צמודים זה לזה.
מדבקות כהות למדי
פחות ברורות מהמדבקות הכהות מדי.
 • הברקוד הרגיל יעמוד בדרישות המפרט.
 • תווים אלפאנומריים קטנים יהיו מודגשים, וייתכן שייראו מעט מלאים.
 • המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה לברקודים שעומדים בדרישות המפרט, כך שהקוד עשוי להיות בלתי קריא.
מדבקות שעומדות בדרישות במפרט
מכשיר מדידה יכול לאשר אם מדבקה מסוימת עומדת או לא עומדת בדרישות המפרט, אולם למדבקות אלו בדרך-כלל יהיו מספר מאפיינים נראים לעין.
 • בברקוד הרגיל יהיו פסים שלמים ואחידים שביניהם מרווחים ברורים ומובחנים.
 • בברקוד המסובב יהיו פסים שלמים ואחידים שביניהם מרווחים ברורים ומובחנים. הוא אמנם עשוי לא להיראות טוב כמו הברקוד הכהה למדי, אולם הוא עדיין יעמוד בדרישות המפרט.
 • התווים האלפאנומריים הקטנים ייראו שלמים, גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.
מדבקות בהירות למדי
במקרים מסוימים הן עדיפות על-פני המדבקות הכהות למדי כשהברקודים עומדים בדרישות המפרט.
 • גם הברקוד הרגיל וגם המסובב יעמדו בדרישות המפרט, אך ייתכן שהתווים האלפאנומריים הקטנים לא יושלמו.
מדבקות בהירות מדי
ברורות.
 • גם בברקוד הרגיל וגם במסובב יהיו פסים ומרווחים לא מלאים.
 • התווים האלפאנומריים הקטנים לא יהיו קריאים.