שימוש ביציאת מארח USB ובתכונה Print Touch
שימוש ביציאת מארח USB ובתכונה Print Touch
View content for :
Product:

שימוש ביציאת מארח USB ובתכונה Print Touch

התרגילים המוצגים כאן יעזור לך ללמוד כיצד להשתמש ביציאת מארח USB ובתכונה Print Touch של המדפסת בהתקן מבוסס-Android™‎ ותומך-NFC (כגון טלפון חכם או מחשב לוח).
חלק מפקודות ה-SGD נרשמו כחלק מתרגילים אלה ומיועדות למשתמשים מתקדמים.