Print Touch/תקשורת טווח אפס (NFC)
Print Touch/תקשורת טווח אפס (NFC)
View content for :
Product:

Print Touch/תקשורת טווח אפס (NFC)

התכונה Print Touch של Zebra מאפשרת לך לקרב התקן מבוסס-Android™‎ ותומך-NFC (כגון טלפון חכם או מחשב לוח) לסמל ה-NFC של המדפסת כדי לשייך בין ההתקן והמדפסת. יכולת זו מאפשרת לך להשתמש בהתקן כדי לספק את המידע שאתה מתבקש להזין, ואז להדפיס מדבקה המכילה את המידע הזה.
ייתכן שהתקנים מסוימים לא יתמכו בתקשורת NFC עם המדפסת עד לאחר שתשנה את ההגדרות. אם תיתקל בבעיות, התייעץ עם ספק השירות או יצרן ההתקן החכם לקבלת מידע נוסף.
מיקום סמל ה-NFC