תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן והדפסת מדבקה
תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן והדפסת מדבקה
View content for :
Product:

תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן והדפסת מדבקה

השלבים בתרגיל זה עשויים להשתנות מעט, בתלות ב:
 • התקן שלך (טלפון או מחשב לוח)
 • ספק השירות שלך
 • אם היישום Zebra Utilities, המוצע ללא תשלום, מותקן כבר בהתקן שלך
עיין ב-Zebra Bluetooth User Guide (מדריך למשתמש ב-Bluetooth של Zebra) לקבלת הוראות ספציפיות כיצד להגדיר את תצורת המדפסת לשימוש בממשק Bluetooth. עותק של מדריך זה זמין בכתובת zebra.com/manuals.
 1. העתק את הקובץ
  SMARTDEVINPUT.ZPL
  להתקן שלך.
 2. אם לא התקנת עדיין את יישום כלי העזר Zebra Utilities בהתקן שלך, עבור לחנות היישומים של ההתקן שלך, חפש את היישום Zebra Utilities והתקן אותו.
 3. אם הטלפון שלך תומך ב-NFC, שייך בין ההתקן שלך והמדפסת על-ידי אחיזת ההתקן ליד סמל ה-NFC שבמדפסת. אם לא, שייך באמצעות הגדרות ה-Bluetooth שבהתקן שלך.
  1. במידת הצורך, גש למידע Bluetooth על המדפסת שלך באמצעות ההתקן. לקבלת הוראות עיין במסמכי היצרן המתייחסים להתקן שלך.
  2. במידת הצורך, בחר את המספר הסידורי של מדפסת Zebra כדי לשייך בינה לבין ההתקן.
  3. אחרי שהמדפסת זיהתה את ההתקן שלך, היא עשויה להנחות אותך לאשר או לדחות את השיוך. במידת הצורך הקש על
   ACCEPT
   (אשר). התקנים מסוימים ישויכו למדפסת ללא הנחיה זו.
   המדפסת וההתקן שלך משויכים.
 4. הפעל את היישום Zebra Utilities בהתקן שלך.
  יוצג התפריט הראשי של Zebra Utilities.
 5. הקש על
  Available Files
  (קבצים זמינים).
  ההתקן החכם יקבל את הנתונים מהמדפסת ויציג אותם.
  השלמת תהליך האחזור עשויה להימשך דקה או יותר.
 6. גלול בין התבניות המוצגות ובחר את
  SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  על-פי השדה
  ‎^FN
  בתבנית המדבקה, ההתקן יבקש ממך להזין את שמך.
 7. הזן את שמך כשתופיע הנחיה לכך.
 8. אם תרצה בכך, שנה את כמות המדבקות להדפסה.
 9. גע ב-
  Send to Printer
  (שלח למדפסת) כדי להדפיס את המדבקה.