תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן USB ואליו
תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן USB ואליו
View content for :
Product:

תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן USB ואליו

האפשרות Copy USB FILE (העתקת קובץ מ-USB) מאפשרת לך להעתיק קבצים מכונן USB בעל נפח אחסון גבוה לזיכרון ההבזק של המדפסת, כונן E:‎.
 1. העתק את הקבצים הבאים לספריית הבסיס של כונן ה-USB:
  אל תשים קבצים אלה בתיקיית משנה.
 2. הכנס את כונן ה-USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 3. הקש על
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  USB
  Copy: Files to Printer (העתק:)(קבצים למדפסת)
  .
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים. (אם תרצה, תוכל להשתמש באפשרות
  Select All
  (בחר הכל) כדי להעתיק את כל הקבצים הזמינים מכונן ה-USB.)
 4. בחר את הקבצים
  STOREFMT.ZPL
  . ו-
  STOREFMTM1.ZPL
  .
 5. גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים.
  המדפסת מאחסנת את הקובץ בזיכרון
  E:‎
  .
 6. הוצא את כונן ה-USB מיציאת מארח ה-USB.
עכשיו אתה יכול להעתיק קבצים אלה מהמדפסת לכונן USB על-ידי הקשה על
Menu (תפריט)
Storage (אחסון)
USB
Copy: Files to USB (העתק:) (קבצים ל-USB)
.
האפשרות
SELECT ALL
(בחר הכל) זמינה כדי לאחסן את כל הקבצים הזמינים מהמדפסת בכונן ה-USB. כל קובץ
‎.ZPL
שיועתק יעבור עיבוד, כך שתוכן הקובץ יהיה מתאים לשליחה למדפסת לצורך הפעלה רגילה.