מפרט
מפרט

מפרט

סעיף זה מציג את המפרט הכללי של המדפסת, מפרט ההדפסה, מפרט הסרט ומפרט המדיה.