ממשק נתונים טורי RS-232/C
ממשק נתונים טורי RS-232/C

ממשק נתונים טורי RS-232/C

מפרט
  • 2400 עד ‎115000 באוד
  • זוגיות, סיביות/תו
  • 7 או 8 סיביות נתונים
  • נדרש פרוטוקול לחיצת יד XON-XOFF‏, ‏RTS/CTS או DTR/DSR
  • 750mA במתח של -5V מפינים 1 ו-9
מגבלות ודרישות
חובה להשתמש בכבל מודם מסוג null (חיבור אותות מוצלב) כדי להתחבר למדפסת, או במתאם מודם מסוג null כאשר משתמשים בכבל מודם רגיל.
  • אורך הכבל המרבי הוא 15.24 מטר (50 רגל).
  • ייתכן שתצטרך לשנות את הפרמטרים של המדפסת כדי שיתאימו למחשב המארח.
חיבורים ותצורה
קצב הבאוד, מספר סיביות הנתונים והעצירה, בדיקת הזוגיות ובקרת ה-XON/XOFF או ה-DTR חייבים להיות תואמים לאלה של המחשב המארח.