מפרט מדיה
מפרט מדיה
View content for :
Product:

מפרט מדיה

אורך מדבקה*
מינימום* (תלישה)
17.8 מ"מ (0.7 אינץ')
מינימום* (קילוף)
12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
מינימום* (חיתוך)
25.4 מ"מ (1.0 אינץ')
מינימום* (RFID)
משתנה עבור כל סוג משדר-משיב
מקסימום**
991 מ"מ (39 אינץ')
רוחב מדיה
(מדבקה ונייר מגן)
מינימום
(לא-RFID)
19 מ"מ (0.75 אינץ')
מינימום (RFID)
משתנה עבור כל סוג משדר-משיב
מקסימום
114 מ"מ (4.5 אינץ')
סה"כ עובי
(כולל נייר מגן, אם יש)
מינימום
0.076 מ"מ (0.003 אינץ')
מקסימום
0.25 מ"מ (0.010 אינץ')
קוטר חיצוני מקסימלי של הגליל
ליבת 76 מ"מ (3 אינץ')
203 מ"מ (8 אינץ')
ליבת 25 מ"מ (1 אינץ')
152 מ"מ (6 אינץ')
מרווח בין מדבקות
מינימום
2 מ"מ (0.079 אינץ')
מועדף
3 מ"מ (0.118 אינץ')
מקסימום
4 מ"מ (0.157 אינץ')
גודל חריץ כרטיס/תגית (רוחב x אורך)
6 מ"מ x‏ 3 מ"מ (0.25 אינץ' x‏ 0.12 אינץ')
קוטר חור
3.18 מ"מ (0.125 אינץ')
מיקום חריץ או חור (ממורכז מקצה המדיה הפנימי)
מינימום
3.8 מ"מ (0.15 אינץ')
מקסימום
57 מ"מ (2.25 אינץ')
צפיפות, ביחידות צפיפות אופטית (ODU) (סימן שחור)
> ‎1.0 ODU
צפיפות מדיה מרבית
≤ ‎0.5 ODU
חיישן העברת מדיה (מיקום קבוע)
11 מ"מ (7/16 אינץ') מהשוליים הפנימיים
מיקום סימן שחור
2.5 עד 11.5 מ"מ (0.098 עד 0.453 אינץ')
רוחב סימן שחור
≥ 9.5 מ"מ (≥ 0.37 אינץ')
מיקום סימן שחור (משולי המדיה פנימה)
1 מ"מ (0.04 אינץ')
צפיפות סימן שחור
> ‎1.0 ODU (יחידות צפיפות אופטית)
צפיפות מדיה מרבית
‎0.3 ODU
* רגיסטרציית המדיה ואורך המדבקות המינימלי מושפעים מסוג ורוחב המדיה, סוג הסרט ומהירות ההדפסה. אופטימיזציה של גורמים אלה משפרת את הביצועים. Zebra ממליצה תמיד לערוך בדיקות לאישור ההתאמה ליישומים.
** אורכי המדבקות המקסימליים מושפעים מערכי התקורה של הקושחה והאפשרויות הנבחרות.