ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה
ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה
View content for :
Product:

ניקוי ראש ההדפסה וגליל ההדפסה

איכות הדפסה לא עקבית, כגון חורים בברקודים ובגרפיקה, עשויה להעיד על ראש הדפסה מלוכלך. ללוח הזמנים המומלץ לניקוי ראה Table 1.
במדפסות הכוללות מכלול קילוף, השאר את מכלול הקילוף סגור בעת ניקוי גליל ההדפסה כדי להפחית את הסיכון לכיפוף של מוט התלישה/קילוף.
לפני נגיעה במכלול ראש ההדפסה, פרוק מגופך כל חשמל סטטי שהצטבר בו באמצעות נגיעה במסגרת המתכתית של המדפסת, או השתמש ברצועת פרק יד אנטי-סטטית ובשטיחון אנטי-סטטי.
 1. פתח את מכסה המדיה.
  פתח את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 2. הוצא את הסרט (אם נמצא בשימוש) ואת המדיה.
 3. באמצעות המטוש הכלול בערכת התחזוקה המונעת של Zebra, נקה לאורך הפס החום שעל מכלול ראש ההדפסה מקצה לקצה. במקום בערכת התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנטבל באלכוהול איזופרופיל 99.7%. הנח לממס להתנדף.
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 4. תוך כדי סיבוב ידני של גליל ההדפסה, נקה אותו ביסודיות באמצעות המטוש. הנח לממס להתנדף.
 5. טען מחדש את הסרט (אם נמצא בשימוש) ואת המדיה. לקבלת הוראות ראה טעינת הסרט או טעינת המדיה.
 6. סגור את מכסה המדיה.
  סגור את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 7. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
  אם ביצוע נוהל זה לא ישפר את איכות ההדפסה, נסה לנקות את ראש ההדפסה באמצעות סרט ניקוי Save-A-Printhead. חומר זה, הנושא ציפוי מיוחד, מסיר הצטברות לכלוך מבלי להזיק לראש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף פנה למפיץ מורשה של Zebra.