הוצאת ההתקן מהאריזה
הוצאת ההתקן מהאריזה

הוצאת ההתקן מהאריזה

ZB200 Bridge ארוז עם התכולה הבאה:
  • כבל נעילה USB A-to-C
  • תושבת התקנה
  • מדריך התחלה מהירה
יש לרכוש את מתאם המתח AC בנפרד בהתאם למדינה שבה נעשה בו שימוש.