שימוש בהתקן
שימוש בהתקן

שימוש בהתקן

פרק זה מתאר כיצד להשתמש ב-ZB200 Bridge, כולל חיבור כבל ה-USB, חיבור כבל ה-Ethernet ודפוסי ההבהוב של נוריות ה-LED.