הגדרת תצורת ה-Bridge
הגדרת תצורת ה-Bridge

הגדרת תצורת ה-Bridge

פרק זה מפרט את השלבים הדרושים להגדרת חיבור רשת עבור ZB200 Bridge באמצעות האפליקציה Zebra Setup Utility for Electronic Temperature Sensors ל-Android ‏(ZBSetup).
ZB200 Bridge מוגדר ל-DHCP (דינמית) דרך Ethernet כברירת מחדל, לכן השלבים הבאים נחוצים רק אם אתה מחליף לכתובת IP סטטית או ל-Wi-Fi.
 1. הורד את האפליקציה Zebra Setup Utility for Electronic Temperature Sensors ל-Android ‏(ZBSetup) מחנות Google Play במכשיר הנייד שלך.
 2. ודא שה-Bluetooth מופעל במכשיר הנייד שלך ולאחר מכן לחץ על
  Configure Bridge
  (הגדרת תצורת ה-Bridge) (1) במסך הפתיחה.
 3. לחץ לחיצה ממושכת על
  Pair
  (צימוד) (2) בחלק הקדמי של ה-Bridge עד שנורית ה-LED ‏Status (מצב) (3) תהבהב בכחול. פעולה זו מכניסה את ה-Bridge למצב צימוד Bluetooth.
 4. לחץ על
  Continue
  (המשך) (4).
 5. האפליקציה Setup Utility מחפשת אחר התקני Bridge קרובים.
 6. בחר את ה-Bridge מהרשימה שתואם לכתובת ה-MAC של Bluetooth בגב ה-Bridge שברצונך להגדיר.
 7. לחץ על
  Pair
  (צימוד) (5) כדי להמשיך.
 8. הזן ידנית קואורדינטות חוקיות של קו רוחב (6) וקו אורך (7) עבור ה-Bridge, או לחץ על
  Use Your Location
  (השתמש במיקום שלך) (8) כדי לקבל קואורדינטות מהמכשיר הנייד שלך, כדי שה-Bridge יוסיף מיקום להעלאות של נתוני החיישן.
 9. בחר
  Wireless
  (אלחוטית) (9) או
  Wired
  (קווית) כדי להגדיר את הסוג המועדף של חיבור לרשת.
 10. אם בחרת
  Wireless
  (אלחוטית), לחץ על החץ שליד
  Available Networks
  (רשתות זמינות) (10) כדי לבחור את רשת ה-Wi-Fi המועדפת עליך מהרשימה.
 11. כדי להיכנס לרשת באופן ידני, לחץ על החץ (11) והזן את ה-
  Network Name
  (שם הרשת) (12) ואת ה-
  Security
  (אבטחה) (13) המתאימה מהרשימה הנפתחת.
 12. הזן את הסיסמה הנדרשת כדי להתחבר לרשת ולחץ
  OK
  (אישור) (14).
 13. בחר את קוד המדינה המתאים מהתפריט הנפתח (15).
 14. DHCP (דינמית) הוא פרוטוקול לכתובת ה-IP המוגדר כברירת מחדל. אם אתה רוצה לעבור ל-IP סטטית (16), בחר בזה בתור פרוטוקול כתובת ה-IP המועדף עליך, ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP (17), את מסכת רשת המשנה (18), את השער (19) ואת שרתי ה-DNS (20). לחץ על
  Apply
  (החלה) (21).
 15. הגדרת תצורת ה-Bridge הושלמה כעת.
לאחר שהתחברת בהצלחה לרשת, לא משנה אם היא קווית או אלחוטית, נורית ה-LED לצד הסמל המתאים בחזית ה-Bridge תידלק.
כאשר נעשה שימוש ב-DHCP (דינמית), גם כתובת ה-IP וגם מסכת רשת המשנה מתקבלות באופן אוטומטי על-ידי ה-Bridge.