התקנת ה-Bridge
התקנת ה-Bridge

התקנת ה-Bridge

ZB200 Bridge מגיע עם תושבת התקנה על קיר המאפשרת את התקנת ה-Bridge על קיר או עמוד במיקום רצוי, כזה המאפשר קישוריות מתאימה עם חיישן ZS300 ומספק כיסוי טווח אופטימלי.
  1. התקן את תושבת הקיר באמצעות ארבעה בורגי מתכת מס' 6 עם ראש עגול באורך 3/4 אינץ' ועוגני קיר גבס (לא כלולים) היכן שצוין. יש לוודא שהתושבת מאובטחת מספיק כדי לעמוד בתנאי סביבה משתנים.
  2. הכנס את החריץ (1) בתחתית ה-Bridge ללשונית בתחתית התושבת.
  3. לחץ על החלק העליון של ה-Bridge כלפי מטה עד שייכנס למקומו בנקישה בתושבת.
    אם אתה משתמש ב-Wi-Fi או מחליף לכתובת IP סטטית, התקדם אל Setting a Network Connection (הגדרת חיבור רשת) כדי להגדיר תחילה את תצורת הגדרות הרשת שלך לפני התקנת ה-Bridge על התושבת.