חיבור הכבלים
חיבור הכבלים

חיבור הכבלים

אפשר לחבר שני כבלים ל-ZB200 Bridge, אחד הוא כבל USB והשני היא כבל Ethernet, שאותו לא ניתן לחבר כדי להשתמש ב-Wi-Fi. הפרק הבא מתאר כיצד להתקין כל כבל.