חיבור כבל ה-‏USB‏
חיבור כבל ה-‏USB‏

חיבור כבל ה-‏USB‏

  1. הכנס את מחבר ה-USB-C (1) ליציאת ה-USB בתחתית ה-Bridge.
  2. הכנס את מנעול הסיבוב (2) לחור (3) שמתחת ליציאת ה-USB והדק כדי לאבטח אותו ל-Bridge.
  3. הכנס את הקצה הנגדי של כבל ה-USB ליציאת ה-USB במתאם המתח המאושר על-ידי Zebra (זמין בנפרד).