ניקוי ה-Bridge
ניקוי ה-Bridge

ניקוי ה-Bridge

מכיוון שנעשה שימוש ב-ZB200 במקומות הנתונים לתנאי סביבה שונים, סביר להניח שיהיה צורך לנקות את ההתקן מדי פעם. להלן מספר המלצות והנחיות לניקוי ההתקן שלך.
  • השתמש רק בחומרי הניקוי והחיטוי המאושרים המפורטים להלן כדי למנוע נזק להתקן.
  • פעל לפי הוראות היצרן בנוגע לחומר הניקוי והחיטוי המאושר לשימוש נכון ובטוח במוצר.
  • השתמש במגבונים שהורטבו מראש או במטלית סטרילית לחה ורכה עם חומר הניקוי המאושר. לעולם אין לרסס או לשפוך חומרים כימיים ישירות על ההתקן.
  • השתמש במטוש עם קצה כותנה לח כדי להגיע לאזורים צרים. יש להקפיד להסיר כל סיב שנתלש מהמטוש.
  • אין לאפשר לנוזל להצטבר על ההתקן.
  • יש לנקות ולייבש לחלוטין בטמפרטורת החדר לפני השימוש. חשיפת מוצרים לטמפרטורות גבוהות לפני הייבוש עלולה לגרום נזק למוצר.
  • השילוב של חומרים כימיים עלול להיות מסוכן גם למשתמש וגם להתקן. פעל תמיד לפי הוראות הבטיחות שסופקו על-ידי היצרן ולפי הנחיות הניקוי והחיטוי של Zebra.
  • שימוש בחומרי ניקוי או חיטוי שאינם מאושרים או ניקוי שלא בהתאם להנחיות הניקוי המומלצות עלול לגרום נזק למוצר ולבטל את האחריות.