פתרון בעיות
פתרון בעיות

פתרון בעיות

פרק זה מספק מידע בסיסי על פתרון בעיות עבור ZB200 Bridge. לשאלות ובעיות הקשורות ל-API, עיין בתיעוד API בפורטל המפתחים בכתובת developer.zebra.com/apis.
פתרון בעיות ב-Bridge
הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון אפשרי
לאחר התקנת ה-Bridge, משתמשים לא יכולים לראות נתונים שהועלו מהחיישנים שלהם.
 • לא נוצר חיבור לענן.
 • ייתכן שחומת האש חוסמת את החיבור (לדוגמה, יש חיבור לרשת אך לא לעולם החיצון).
 • החיבורים ל-Bridge אינם מאובטחים (לדוגמה, כבל ה-USB או כבל ה-Ethernet).
 • ל-Bridge אין קו ראייה תקין לחיישנים.
 • מתאם המתח אינו מאושר על-ידי Zebra.
 • החיישן אינו בטווח הפעולה הרגיל ל-Bridge.
 • הסוללה של החיישן ריקה.
 • יש לוודא שנורית ה-LED של חיבור לענן ב-Bridge מוארת בירוק ומצביעה על היווצרות חיבור.
 • יש להפעיל מחדש את המערכת על-ידי ניתוק מחבר ה-USB והמתנה במשך 30‏-60 שניות לפני חיבורו בחזרה.
 • ה-Bridge דורש גישה ליעדים וליציאות הבאים: register-device.zpc.zebra.com, יציאה 443 ו-zb-device.zpc.zebra.com, יציאה 443.
 • יש לוודא שכל החיבורים ל-Bridge מאובטחים. (נורית ה-LED הקווית או האלחוטית חייבת להיות מוארת בירוק בהתאם להגדרות שלך. אם היא מוארת באדום, בדוק את חיבורי הרשת או את ההגדרה האלחוטית.)
 • יש לוודא שיש קו ראייה תקין בין ה-Bridge לבין החיישן.
 • יש לוודא שה-Bridge מותקן במיקום מרכזי לפחות 3 רגל (0.9 מ') מציוד אלקטרוני אחר כדי למזער הפרעות.
 • יש לוודא שאתה משתמש במתאם מתח שאושר על-ידי Zebra.
 • יש לוודא שהחיישן שאוסף את הנתונים נמצא בטווח הפעולה הרגיל ל-Bridge ואינו חסום או מוסתר.
 • יש להחליף חיישן אם הסוללה ריקה.
ה-Bridge אינו מבצע צימוד לאפליקציה Setup Utility לנייד Android באמצעות Bluetooth במהלך הגדרת הרשת ב-Bridge.
 • ה-Bridge אינו במצב צימוד Bluetooth.
 • האפליקציה Setup Utility ל-Android לא פתוחה.
 • ה-Bridge עבר איפוס ואינו מזהה עוד את המכשיר הנייד ששימש בעבר להגדרתו.
 • ה-Bluetooth לא פועל במכשיר הנייד.
 • ה-Bridge נמצא מחוץ לטווח ה-Bluetooth של המכשיר הנייד.
 • לא ניתנו הרשאות מתאימות לאפליקציה לנייד Android כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
 • יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן בחלק הקדמי של ה-Bridge עד שנורית החיווי Status (מצב) תהבהב בכחול.
 • יש לפתוח את האפליקציה Setup Utility לנייד Android בדף Bridge Network Setup (הגדרת הרשת ב-Bridge).
 • יש למחוק את ה-Bridge מרשימת התקני ה-Bluetooth במכשיר הנייד.
 • יש להיכנס להגדרות ה-Bluetooth במכשיר הנייד וללחוץ על "שכח" או לבטל את הצימוד של ה-Bridge ולאחר מכן יש לנסות לבצע שוב את הצימוד.
 • יש לוודא שה-Bluetooth מופעל במכשיר הנייד שלך.
 • יש לוודא שה-Bridge נמצא בקרבת מכשיר נייד כדי שה-Bluetooth יפעל.
 • יש לנסות להשתמש במכשיר נייד Android אחר.
 • יש לוודא שגרסת ה-Android היא 8.1 ומעלה.
 • יש לוודא שניתנו הרשאות מתאימות לאפליקציה לנייד Android כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
לא ניתן ליצור חיבור אלחוטי בין ה-Bridge לבין נקודת הגישה.
 • הוזנה סיסמה שגויה.
 • אין לך אישור נכון או שהאישור שלך לא חוקי.
 • ייתכן שלנקודת גישה יש אבטחה שאינה נתמכת.
 • רשתות שבויות אינן נתמכות, לדוגמה, כל רשת שדורשת מהמשתמש לספק אימות על מסך.
 • ודא שהסיסמה ל-WiFi נכונה.
 • בדוק את האישורים.
 • בדוק את שם הרשת.
 • בדוק את סוג האבטחה הארגונית שנבחרה.
 • בדוק עם מנהל ה-IT כדי לפתור בעיות הקשורות לרשת.