שאלות נפוצות
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בפרק זה ישנה הפניה פשוטה לשאלות הנפוצות ביותר הקשורות ל-ZB200 Bridge והתשובות לשאלות אלו.
שאלות נפוצות (FAQ)
שאלה
תשובה
מה כלול באריזה עם ה-Bridge?
ה-Bridge מגיע עם כבל נעילה USB A-to-C, תושבת התקנה ומדריך התחלה מהירה.
איך להפעיל את ה-Bridge שלי?
יש להשתמש ב-Bridge רק עם מתאם המתח המאושר על-ידי Zebra (זמין כאביזר נלווה ונמכר בנפרד).
כיצד אוכל למחוק את כל הגדרות הרשת שלי מה-Bridge?
הכנס אטב נייר לחור שליד מחבר ה-USB ולחץ במשך 6 שניות כשה-Bridge פועל.
כיצד להגדיר את תצורת ה-Bridge?
עבור לדף Bridge Network Setup (הגדרת הרשת ב-Bridge) בדף הניווט של האפליקציה Zebra Setup Utility for Electronic Temperature Sensors ל-Android.
כיצד אוכל לגשת לאפליקציה Zebra Setup Utility for Electronic Temperature Sensors ל-Android?
עבור ישירות לחנות Google Play כדי להוריד את האפליקציה.
איך אדע אם ה-Bridge שלי מחובר לענן?
ה-Bridge מחובר לענן כאשר נורית החיבור לענן ב-Bridge דולקת (אם יווצר חיבור, נורית ה-LED תידלק בירוק).
כיצד להתקין את ה-Bridge?
התקן את תושבת הקיר במיקום הרצוי, הכנס את החלק התחתון של ה-Bridge אל התושבת ולחץ על חלקו העליון של ה-Bridge כלפי מטה עד שייכנס למקומו בנקישה בתושבת.
כיצד אוכל להשליך כראוי את ה-Bridge שלי?
היכנס לקישור הבא למידע על מחזור מוצרים: zebra.com/recycle