הוצאת ההתקן מהאריזה
הוצאת ההתקן מהאריזה

הוצאת ההתקן מהאריזה

אריזת החיישן ZS300 מכילה:
  • חיישן ZS300
  • סרט דביק להתקנה
  • מדריך התחלה מהירה