דפוסי ההבהוב של נורית ה-LED
דפוסי ההבהוב של נורית ה-LED

דפוסי ההבהוב של נורית ה-LED

החיישן ZS300 כולל נורית חיווי LED בצבעים אדום, ירוק וצהוב, ודפוסי הצבעים מפורטים להלן.
דפוסי ההבהוב של נורית ה-LED
נורית LED לבדיקת מצב (לחיצה קצרה)
סוג ההבהוב
אין משימה מתוכנתת
משימה מושהית
המשימה החלה
OK (אישור)
איטי
בעיה בחיישן (אזעקה, הגעה למגבלת הקריאה)
איטי
N/A (לא רלוונטי)
N/A (לא רלוונטי)
חיישן מתוכנת עם משימה (באמצעות Bluetooth)
סוג ההבהוב
אין משימה מתוכנתת
משימה מושהית
המשימה החלה
OK (אישור)
מהיר
N/A (לא רלוונטי)
שינוי מצב (לחיצה ארוכה)
סוג ההבהוב
התעוררות
משימה מושהית
התחלת משימה מושהית
OK (אישור)
מהיר
N/A (לא רלוונטי)
  • נורית LED ירוקה שמהבהבת מהר: המשימה החלה; החיישן מקליט.
  • נורית LED ירוקה שמהבהבת לאט: החיישן ער; המשימה החלה.
  • נורית LED צהובה שמהבהבת מהר: החיישן ער; לא מתחילה משימה.
  • נורית LED צהובה שמהבהבת לאט: אין משימה מתוכנתת.
  • הבהוב איטי/מהיר בירוק ובצהוב: משימה מושהית; החיישן קיבל את המשימה, אך תחילת ההקלטה מושהית.
  • הבהוב איטי באדום: החיישן במצב אזעקה.
החיישן נכנס למצב קר 2 כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל-‎-25°C ‏(-13°F). המשתמש לא יוכל לשנות את מצב החיישן (לדוגמה, התחלת משימה, עצירת משימה וכו') כאשר טמפרטורת החיישן נמוכה מ-‎-25°C ‏(-13°F).