סריקת קוד ה-QR
סריקת קוד ה-QR

סריקת קוד ה-QR

לחיישן ZS300 יש מזהה ייחודי למספר הסידורי הממוקם בחזית ההתקן. קוד ה-QR מאפשר לזהות את החיישן באמצעות המצלמה של מכשיר נייד. דבר זה מאפשר למשתמש להוסיף חיישן לחשבון או להוסיף אותו למשימה. בנוסף, סריקת קוד ה-QR מעבירה את המשתמש לדף התמיכה של ZS300 ב-zebra.com.