הערת החיישן
הערת החיישן

הערת החיישן

חיישן ZS300 נשלח במצב של שינה עמוקה על מנת לשמור על חיי הסוללה ויש להעיר אותו לפני השימוש.
  • לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן (1) בחזית החיישן למשך שלוש שניות על מנת להעיר את ההתקן.
  • נורית ה-LED (2) שממוקמת מעל הלחצן תידלק ותהבהב בצהוב.
  • החיישן יישאר במצב ערות למשך שלוש דקות.
  • אם תלחץ על הלחצן פעם נוספת בכל שלב במהלך שלוש הדקות, החיישן יישאר ער למשך שלוש דקות נוספות.
  • לאחר שהחיישן יהיה ער, ניתן להוסיף אותו לחשבון או למשימה.
חיישן ZS300