תחזוקה ופתרון בעיות
תחזוקה ופתרון בעיות

תחזוקה ופתרון בעיות

חיישן ZS300 לא מצריך תחזוקה רבה, אולם ישנן דרישות ספציפיות לניקוי המפורטות בפרק זה. בפרק זה מפורטים גם תרחישי פתרון בעיות ושאלות נפוצות (FAQ).