פתרון בעיות
פתרון בעיות

פתרון בעיות

פרק זה מספק מידע בסיסי על פתרון בעיות עבור חיישן ZS300. לשאלות ובעיות הקשורות ל-API, באפשרותך לעיין בתיעוד API בפורטל המפתחים (developer.zebra.com/apis).
פתרון בעיות בחיישן
הבעיה
סיבה אפשרית
פתרון אפשרי
נורית ה-LED לא נדלקת כשאני לוחץ על לחצן החיישן.
לחצן החיישן לא מוחזק במשך שלוש שניות.
 • לחץ והחזק את לחצן החיישן למשך שלוש שניות עד שנורית ה-LED תהבהב.
 • אם נורית ה-LED עדיין לא נדלקת, ייתכן שהסוללה ריקה ויש להחליף את החיישן.
החיישן לא יתחבר ל-Bridge על אף שהוא בטווח.
 • לחץ על לחצן החיישן כדי לדעת אם הוא במשימה. (נורית ה-LED תהבהב לאט בירוק או באדום כדי להראות שהחלה משימה.)
 • החיישן וה-Bridge רחוקים מדי זה מזה.
 • ה-Bridge לא מחובר לענן.
 • אם החיישן אינו במשימה, ייתכן שהוא במצב שינה. לחץ והחזק את לחצן החיישן למשך שלוש שניות עד שנורית ה-LED תהבהב.
 • אם החיישן במשימה, הוא אמור להתחבר אוטומטית ל­Bridge.
 • יש לוודא שהחיישן וה-Bridge אינם רחוקים מדי זה מזה ומחוץ לטווח ה-Bluetooth.
 • יש לוודא שה-Bridge מחובר לענן. אם לא, יש לבדוק את חיבור הרשת של ה-Bridge.
 • יש להפעיל מחדש את ה-Bridge על-ידי ניתוקו מהחשמל וחיבורו לחשמל מחדש.
החיישן לא יתחבר למכשיר Android המריץ את השירות Electronic Temperature Sensor ל-Android על אף שהוא בטווח.
 • ה-Bluetooth של מכשיר ה-Android לא מופעל.
 • לחץ על לחצן החיישן כדי לדעת אם הוא במשימה. (נורית ה-LED תהבהב לאט בירוק או באדום כדי להראות שהחלה משימה.)
 • החיישן ומכשיר ה-Android רחוקים מדי זה מזה.
 • מכשיר ה-Android לא מחובר לענן.
 • לא ניתנו הרשאות מתאימות לאפליקציה לנייד Android כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
 • יש לוודא שה-Bluetooth פועל במכשיר הנייד.
 • יש לוודא שהשירות Electronic Temperature Sensor ל-Android פועל במכשיר וניתנו לו ההרשאות הדרושות.
 • אם החיישן לא במשימה, ייתכן שהוא במצב שינה. לחץ והחזק את לחצן החיישן למשך שלוש שניות עד שנורית ה-LED תהבהב.
 • אם החיישן במשימה, הוא אמור להתחבר אוטומטית למכשיר ה-Android.
 • יש לוודא שהחיישן ומכשיר ה-Android אינם רחוקים מדי זה מזה ומחוץ לטווח ה-Bluetooth.
 • יש לוודא שמכשיר ה-Android מחובר לענן. אם לא, יש לבדוק את חיבור הרשת של מכשיר ה-Android. אפליקציית ZSFinder דורשת גישה אל scv.zpc.zebra.com, יציאה 443 ו-api.zebra.com, יציאה 443.
 • יש לוודא שניתנו הרשאות מתאימות לאפליקציה לנייד Android כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
החיישן לא מופיע בחיפוש מסוג Scan Nearby (סריקת התקנים קרובים).
 • לחצן החיישן לא מוחזק במשך שלוש שניות.
 • מכשיר ה-Android והחיישן רחוקים מדי זה מזה.
 • ה-Bluetooth לא מופעל במכשיר ה-Android שלך.
 • לא ניתנו הרשאות מתאימות לאפליקציה לנייד Android כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
 • לחץ והחזק את לחצן החיישן למשך שלוש שניות עד שנורית ה-LED תהבהב.
 • יש לוודא שהמרחק בין החיישן לבין ה-Bridge מתאים, כך שהם נמצאים בטווח הקליטה של Bluetooth האחד מהשני.
 • יש לוודא שה-Bluetooth מופעל במכשיר ה-Android (אם לא מופיעים חיישנים).
 • יש לוודא שניתנו הרשאות מתאימות לאפליקציה לנייד Android כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
 • יש להפעיל סריקה נוספת.
החיישן הפסיק לאסוף נתונים לפני שהמשימה הסתיימה.
 • החיישן כבר אסף את המספר המרבי של דגימות נתונים (לדוגמה, 16,000 דגימות), אלא אם הוא תוכנת להחליף את הנתונים.
 • הטמפרטורה ירדה מתחת לטווח הטמפרטורות להפעלה.
 • יש לוודא שהמשתמש מבין את קצב הדגימה וכיצד זה משפיע על משך הזמן שלוקח לאסוף את המספר המרבי של דגימות. (יש להבין את ההפעלה וההשבתה של החלפת הלולאה ולאפשר למשתמש לחזור כדי להחליף דגימות ישנות יותר. יש להבין גם שאזעקות לעולם אינן מוחלפות.)
 • החזר את החיישן לטווח טמפרטורות ההפעלה. יש לזכור שדגימת הטמפרטורה לא תתחדש לאחר שהחיישן יחזור לטווח טמפרטורות ההפעלה. בנוסף, אם טמפרטורת החיישן יורדת מתחת לטווח טמפרטורות ההפעלה בזמן משימה, מתרחש מצב עמעום (אובדן מתח בזמן משימה) ולא ניתן לעשות שימוש חוזר בחיישן.
לא ניתן לעצור משימה עבור חיישן.
 • החיישן אינו בטווח של Bridge.
 • מכשיר ה-Android והחיישן רחוקים מדי זה מזה.
 • הרשת חוסמת תקשורת לענן.
 • יש להזיז את החיישן בטווח של Bridge או של מכשיר נייד Android.
 • יש לעבוד עם מנהל הרשת כדי לוודא שיש לך גישה מתאימה לשרתים הנדרשים של Zebra Savanna Cloud.
החיישן לא מתחיל משימה.
 • החיישן לא בטווח של Bridge.
 • החיישן לא פועל.
 • החיישן מוגדר להשהיית ההפעלה (לדוגמה: זמן, טמפרטורה, לחיצה על לחצן החיישן).
 • טמפרטורת החיישן מתחת ל-‎-25°C ‏(-13°F).
 • יש להזיז את החיישן בטווח של Bridge.
 • לחץ והחזק את לחצן החיישן למשך שלוש שניות עד שנורית ה-LED תהבהב.
 • יש לאמת את שעת ההתחלה.
 • יש לוודא שטמפרטורת החיישן גבוהה מ-‎-25°C ‏(-13°F).