Operating Modes
מצבי הפעלה

מצבי הפעלה

לחיישן ZS300 יש שלושה מצבי הפעלה הממטבים את חיי הסוללה ומבטיחים איסוף והעברת נתונים ללא הפרעה בתנאי סביבה שונים. מצבים אלה פועלים באופן אוטומטי ואינם דורשים התערבות ידנית.
  • Standard Mode (מצב רגיל): מצב זה משמש בטמפרטורות סביבה רגילות עד לטמפרטורות קרות יותר. במצב זה, החיישן מתעד מדידות טמפרטורה כפי שהוגדרו, שולח חבילות של פרסומות (כולל התראות) באמצעות Bluetooth Low Energy, ומעביר יומני נתונים דרך ה-Bridge או דרך Sensor Discovery Service ליעדם.
  • Cold Mode 1 (מצב קר 1): מצב זה משמש בטווח נמוך יותר של טמפרטורות. במצב זה, החיישן מתעד מדידות טמפרטורה כפי שהוגדרו, שולח חבילות של פרסומות (כולל התראות) באמצעות Bluetooth Low Energy, ומעביר יומני נתונים דרך ה-Bridge או דרך Sensor Discovery Service ליעדם בקצב איטי יותר כדי לשמר את חיי הסוללה. לאחר התחממות של 30 דקות, החיישן חוזר למצב רגיל.
  • Cold Mode 2 (מצב קר 2): מצב זה משמש בטווח נמוך עוד יותר של טמפרטורות. במצב זה, החיישן מתעד מדידות טמפרטורה כפי שהוגדרו ושולח חבילות של פרסומות (כולל התראות) באמצעות Bluetooth Low Energy. לאחר התחממות של 30 דקות, החיישן חוזר למצב קר 1.
פרטים נוספים לגבי מצבי ההפעלה זמינים לפי בקשה.