Frequently Asked Questions
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בפרק זה ישנה הפניה פשוטה לשאלות הנפוצות ביותר הקשורות לחיישן ZS300 והתשובות לשאלות אלו.
שאלות נפוצות (FAQ)
שאלה
תשובה
מה כלול באריזה עם החיישן?
החיישן נשלח עם מדריך להתחלה מהירה וסרט דביק כלול באריזה.
כיצד אוכל לברר את מצב החיישן שלי?
לחץ על לחצן החיישן. אם נורית ה-LED מהבהבת באדום, החיישן במצב אזעקה. אם היא מהבהבת בירוק, הוא במשימה ללא אזעקה. ואם היא מהבהבת בצהוב, הוא לא במשימה.
מהי תקופת האחריות של החיישן?
שנה מתאריך המשלוח מ-Zebra.
מתי מתחילה תקופת האחריות באופן רשמי?
תאריך תחילת האחריות יהיה תאריך המשלוח ללקוח או תאריך הרכישה של הלקוח (עם הוכחת רכישה), לפי התאריך המאוחר מביניהם.
איך להפעיל את החיישן?
לחץ והחזק את לחצן החיישן למשך שלוש שניות עד שנורית ה-LED תהבהב בצהוב.
איך אני מחזיר את החיישן שלי למצב שינה?
החיישן יחזור למצב שינה כאשר הוא כבר לא במשימה וכל הנתונים מהחיישן הועלו ל-Zebra Savanna Cloud.
כמה זמן החיישן שלי אמור להחזיק מעמד?
הסוללה מספקת חיי הפעלה של 12 חודשים לפחות בהתאם לשימוש בפועל ולטמפרטורת ההפעלה.
האם החיישן שלי יכול להיחשף למים?
כן, לחיישן יש דירוג עמידות למים של IP67.
מה המטרה של קוד ה-QR בחזית החיישן?
לחיישן יש מזהה ייחודי למספר הסידורי. קוד ה-QR מאפשר לזהות את החיישן באמצעות המצלמה של מכשיר נייד או באמצעות סורק ברקודים. דבר זה מאפשר למשתמש להוסיף חיישן לחשבון או להוסיף אותו למשימה. בנוסף, סריקת קוד ה-QR מעבירה את המשתמש לדף התמיכה של ZS300 ב-zebra.com.
איך אפשר להתקין את החיישן?
ניתן להתקין את החיישן על-ידי שימוש בפס דביק בגב החיישן או על-ידי הדבקת מגנט לגב החיישן. (המגנט הוא אביזר ונמכר בנפרד.)
איך אוכל להבדיל בין החיישנים?
לכל חיישן יש מספר סידורי ייחודי הממוקם בחזית החיישן ליד קוד ה-QR.
כיצד אוכל להשליך כראוי את החיישן שלי?
היכנס לקישור הבא למידע על מחזור מוצרים וסוללות: zebra.com/recycle
כיצד אוכל לדעת כמה מה נותר מחיי הסוללה בחיישן שלי?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לתקשר עם החיישנים.
איך אפשר ליצור משימה?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לאסוף נתונים.
איך אפשר לעצור משימה בחיישן?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לאסוף נתונים.
איך אפשר לעצור משימה?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לאסוף נתונים.
איך אוכל לצפות בנתונים שהחיישן אוסף?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לאסוף נתונים.
איך אפשר להוריד דוח עבור כל המשימה?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לאסוף נתונים.
איך אפשר להוריד דוח של הנתונים שהחיישן אוסף?
היכנס לאפליקציה שהארגון או הספק שלך פיתחו כדי לאסוף נתונים.